This Job Vacancy has Expired!

Afdelingslæge, afsnit Q3, Afd. Q AUH Risskov

Posted on Sep 9, 2019 by Region Midtjylland

Risskov, Midtjylland, Denmark
Health Care
Immediate Start
Annual Salary
Full-Time
Vi søger en afdelingslæge til afsnit Q3 pr 1.2.2018 eller efter aftale.
Stillingen er en fast fuldtidsstilling.

Afsnittet udreder og behandler fortrinsvis patienter med depression, bipolar lidelse, angst og PTSD.
Du vil komme til at arbejde tæt sammen med andre læger, tværfaglige kollegaer og afdelingssygeplejersken.

Funktionen som afdelingslæge vil give dig god lejlighed til at fokusere på det lægefaglige arbejde i en afdeling og samtidig give dig et indblik i de ledelsesmæssige aspekter som speciallæge, uden at du dog vil få personaleledelsesmæssig funktion. Hvis du ønsker det, vil der være mulighed for gradvist at indgå i ledelsesmæssige projekter. Såfremt du har et ønske om mulighed for forskning, vil vi se velvilligt på dette.

Afdeling Q - Afdeling for Depression og Angst - omfatter 4 skærmede sengeafsnit, samt et afsnit med lavintensive senge og dertil tilknyttet akutteam for depression og angst. Herudover omfatter afdelingen 3 ambulatorier: Ambulatorium for mani og depression, Klinik for Angst og Personlighedsforstyrrelser og Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri.

I november 2018 flytter psykiatrien ud i nye lokaler på Skejby, hvorved der bliver større muligheder for et tæt samarbejde med somatikken. Aktuelt arbejder vi med en optimeret organisering af afdelingen ligesom vi som universitetsafdeling skal udrede og behandle patienter på et højt fagligt niveau. Det forventes ligeledes, at vi i endnu højere grad fokuserer og øger indsatsen i forhold til forskning indenfor det affektive område.

Vi kan tilbyde:Fokus på faglighed og høj kvalitetMulighed for faglig og ledelsesmæssig udviklingTid til forskning i arbejdstidenSpændende udviklingsopgaverHøj faglighedEt stærkt akademisk forskningsmiljøEngagerede kollegaerOpgavebeskrivelse:Selvstændig varetagelse af diagnostisk udredningPatientbehandlingVisitationUnderstøttelse af afdelingens aktive uddannelseskultur og selvstændig varetagelse af undervisning, supervision og vejledning af læger, lægestuderende og andre faggrupper.Deltagelse i bagvagt for overlæger.Kvalifikationer:

Fagligt:Speciallægeautorisation i PsykiatriBred almenpsykiatrisk erfaringErfaring med psykopatologi, psykofarmakologi og psykoterapiUndervisningserfaringInteresse for/ erfaring med klinisk psykiatrisk forskning Personligt:Positivt menneske med klare holdninger.Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdereEvne til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen herunder specielt yngre læger Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til ledende overlæge Farahna Harees på tlf.: , eller e-mail: . Besøg os også på

Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland. Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer skal udfyldes.

Ansøgningen med alle relevante bilag sendes til ledende overlæge Farahna Harees via nedenstående link eller per mail til

Ansøgningsfrist: d. 22. november
Samtaler afholdes d. 24. november fra kl. 8.30

Reference: 754286108

Set up alerts to get notified of new vacancies.