CYDLYNYDD LLUNIO BID DINAS LLÊN / CITY OF LITERATURE BID CO-ORDINATOR

Posted on Jun 18, 2024 by Books Council of Wales
Aberystwyth, Dyfed, United Kingdom
Admin & Secretarial
Immediate Start
£36.6k - £40.2k Annual
Contract/Project

Aberystwyth
YMGYRCH DINAS LLÊN

CYDLYNYDD LLUNIO BID DINAS LLÊN

A oes gennych chi ddiddordeb byw mewn llenyddiaeth o bob math?

Allwch chi helpu Aberystwyth/Ceredigion i ennill statws Dinas Llên UNESCO yng Nghymru?

Mae r Cyngor Llyfrau a Grŵp Rhanddeiliaid Ymgyrch Dinas Llên UNESCO yn chwilio am berson sydd:

• phrofiad o ymchwilio, casglu a chrynhoi gwybodaeth

• phrofiad o baratoi a chyflwyno ceisiadau o r radd flaenaf • ag adnabyddiaeth dda o gyd-destun llenyddol Aberystwyth, Ceredigion a Chymru

£36,648 £40,221 llawn-amser, 37 awr yr wythnos, ond ystyrir oriau rhan-amser a rhannu swydd

Cyfnod penodol hyd Ebrill 2025

Manylion pellach: neu

Dyddiad cau: 15 Gorffennaf 2024

CITY OF LITERATURE BID CO-ORDINATOR

Do you have a keen interest in literature of all kinds?

Can you help Aberystwyth/Ceredigion achieve UNESCO City of Literature status in Wales?

The Books Council and the Ymgyrch Dinas Ll.n UNESCO Stakeholder Group are looking for a person with:

• experience of research, gathering and summarizing information • experience of preparing and submitting first class applications

• a good knowledge of the literary context of Aberystwyth, Ceredigion and Wales

£36,648 £40,221 full-time, 37 hours a week, consideration will be given to part-time working and to job-sharing. Coversational Welsh is essential.

Fixed period until April 2025

Further details: or

Closing date: 15 July 2024


Reference: 2778084542

https://jobs.careeraddict.com/post/92091629

CYDLYNYDD LLUNIO BID DINAS LLÊN / CITY OF LITERATURE BID CO-ORDINATOR

Posted on Jun 18, 2024 by Books Council of Wales

Aberystwyth, Dyfed, United Kingdom
Admin & Secretarial
Immediate Start
£36.6k - £40.2k Annual
Contract/Project

Aberystwyth
YMGYRCH DINAS LLÊN

CYDLYNYDD LLUNIO BID DINAS LLÊN

A oes gennych chi ddiddordeb byw mewn llenyddiaeth o bob math?

Allwch chi helpu Aberystwyth/Ceredigion i ennill statws Dinas Llên UNESCO yng Nghymru?

Mae r Cyngor Llyfrau a Grŵp Rhanddeiliaid Ymgyrch Dinas Llên UNESCO yn chwilio am berson sydd:

• phrofiad o ymchwilio, casglu a chrynhoi gwybodaeth

• phrofiad o baratoi a chyflwyno ceisiadau o r radd flaenaf • ag adnabyddiaeth dda o gyd-destun llenyddol Aberystwyth, Ceredigion a Chymru

£36,648 £40,221 llawn-amser, 37 awr yr wythnos, ond ystyrir oriau rhan-amser a rhannu swydd

Cyfnod penodol hyd Ebrill 2025

Manylion pellach: neu

Dyddiad cau: 15 Gorffennaf 2024

CITY OF LITERATURE BID CO-ORDINATOR

Do you have a keen interest in literature of all kinds?

Can you help Aberystwyth/Ceredigion achieve UNESCO City of Literature status in Wales?

The Books Council and the Ymgyrch Dinas Ll.n UNESCO Stakeholder Group are looking for a person with:

• experience of research, gathering and summarizing information • experience of preparing and submitting first class applications

• a good knowledge of the literary context of Aberystwyth, Ceredigion and Wales

£36,648 £40,221 full-time, 37 hours a week, consideration will be given to part-time working and to job-sharing. Coversational Welsh is essential.

Fixed period until April 2025

Further details: or

Closing date: 15 July 2024

Reference: 2778084542

Share this job:
CareerAddict

Alert me to jobs like this:

Amplify your job search:

CV/résumé help

Increase interview chances with our downloads and specialist services.

CV Help

Expert career advice

Increase interview chances with our downloads and specialist services.

Visit Blog

Job compatibility

Increase interview chances with our downloads and specialist services.

Start Test

Similar Jobs

SERVICE ADVISOR

Aberystwyth, Dyfed, United Kingdom

Procurement & Payments Assistant

Aberystwyth, Dyfed, United Kingdom

Product Manager

Aberystwyth, Dyfed, United Kingdom

Mortgage Advisor

Aberystwyth, Dyfed, United Kingdom