Solicitor / Cyfreithwyr

Posted on Jun 6, 2024 by Alun Thomas & John Solicitors
Aberystwyth, Dyfed, United Kingdom
Legal
Immediate Start
Annual Salary
Contract/Project

Solicitors In Aberystwyth, West Wales

Alun Thomas & John are a busy, friendly and well-established practice in West Wales, dealing primarily with residential and commercial conveyancing, and other private client work. In our team, we have four full time lawyers.

We are seeking a solicitor with a minimum of 2 years PQE to undertake conveyancing and other non-contentious work. The successful candidate will be expected to handle their own caseload with some supervision. There are good partnership prospects for the right candidate.

Cyfreithwyr yn Aberystwyth, Gorllewin Cymru

Mae Alun Thomas a John yn ymarfer prysur, cyfeillgar a sefydledig yng Ngorllewin Cymru, yn ymdrin yn bennaf â thrawsgludo preswyl a masnachol, a gwaith cleientiaid preifat eraill. Yn ein tîm, mae gennym bedwar cyfreithiwr llawn amser.

Rydym yn chwilio am gyfreithiwr sydd ag o leiaf 2 flynedd o PQE i ymgymryd â thrawsgludo a gwaith arall annadleuol. Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus ymdrin â nifer o achosion ei hun gydag ychydig o oruchwyliaeth. Mae yna gyfleoedd partneriaeth dda i r ymgeisydd cywir.


Reference: 2772340060

https://jobs.careeraddict.com/post/91537449

This Job Vacancy has Expired!

Solicitor / Cyfreithwyr

Posted on Jun 6, 2024 by Alun Thomas & John Solicitors

Aberystwyth, Dyfed, United Kingdom
Legal
Immediate Start
Annual Salary
Contract/Project

Solicitors In Aberystwyth, West Wales

Alun Thomas & John are a busy, friendly and well-established practice in West Wales, dealing primarily with residential and commercial conveyancing, and other private client work. In our team, we have four full time lawyers.

We are seeking a solicitor with a minimum of 2 years PQE to undertake conveyancing and other non-contentious work. The successful candidate will be expected to handle their own caseload with some supervision. There are good partnership prospects for the right candidate.

Cyfreithwyr yn Aberystwyth, Gorllewin Cymru

Mae Alun Thomas a John yn ymarfer prysur, cyfeillgar a sefydledig yng Ngorllewin Cymru, yn ymdrin yn bennaf â thrawsgludo preswyl a masnachol, a gwaith cleientiaid preifat eraill. Yn ein tîm, mae gennym bedwar cyfreithiwr llawn amser.

Rydym yn chwilio am gyfreithiwr sydd ag o leiaf 2 flynedd o PQE i ymgymryd â thrawsgludo a gwaith arall annadleuol. Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus ymdrin â nifer o achosion ei hun gydag ychydig o oruchwyliaeth. Mae yna gyfleoedd partneriaeth dda i r ymgeisydd cywir.

Reference: 2772340060

CareerAddict

Alert me to jobs like this:

Amplify your job search:

CV/résumé help

Increase interview chances with our downloads and specialist services.

CV Help

Expert career advice

Increase interview chances with our downloads and specialist services.

Visit Blog

Job compatibility

Increase interview chances with our downloads and specialist services.

Start Test

Similar Jobs

SERVICE ADVISOR

Aberystwyth, Dyfed, United Kingdom

Procurement & Payments Assistant

Aberystwyth, Dyfed, United Kingdom

Product Manager

Aberystwyth, Dyfed, United Kingdom