This Job Vacancy has Expired!

PROJECT MANAGER / RHEOLWR PROSIECT

Posted on Mar 15, 2023 by Anglican Diocese of Swansea and Brecon

Brecon, Powys, United Kingdom
Admin & Secretarial
Immediate Start
Annual Salary
Contract/Project

PROJECT MANAGER

Brecon Cathedral has obtained a National Lottery Development Stage Heritage grant to repair the roofs of the building, create a new west entrance, and deliver reordering of the interior, as well as meet community, sustainability, and interpretation goals.
We are seeking a Project Manager to coordinate all the work required to prepare and submit the Delivery Stage application to the National Lottery Heritage Fund.
The contract will be for a year.

Deadline for applications is noon on 23 March 2023.

RHEOLWR PROSIECT

Mae Eglwys Gadeiriol Aberhonddu wedi sicrhau grant Treftadaeth Llwyfan Datblygu r Loteri Genedlaethol i atgyweirio toeau r adeilad, creu mynedfa orllewinol newydd, ac aildrefnu r tu mewn, yn ogystal â chyflawni nodau cymunedol, cynaliadwyedd a dehongli.
Rydym yn chwilio am Reolwr Prosiect i gydlynu r holl waith sydd ei angen i baratoi a chyflwyno r cais Cam Cyflawni i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Bydd y cytundeb am flwyddyn.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd ar 23 Mawrth 2023.

Reference: 2511470164

CareerAddict

Alert me to jobs like this:

PROJECT MANAGER / RHEOLWR PROSIECT in Brecon, Powys, United Kingdom, Contract/Project

Amplify your job search:

CV/résumé help

Increase interview chances with our downloads and specialist services.

CV Help

Expert career advice

Increase interview chances with our downloads and specialist services.

Visit Blog

Job compatibility

Increase interview chances with our downloads and specialist services.

Start Test