This Job Vacancy has Expired!

Stakeholder Manager FTTH

LA International Computer Consultants Ltd

Posted on May 25, 2022 by LA International Computer Consultants Ltd

Not Specified, Belgium
IT
Immediate Start
Annual Salary
Contract/Project

Description
[ENG below]
* Voor onze vestigingen in Zele/Antwerpen/Gosselies/Houthalen, zoeken we een Stakeholder Manager voor de uitrol van de glasvezel in België voor onze diverse klanten.

Project
* Voor de uitrol van de glasvezel is een zijn heel wat partijen betrokken. Zowel bij de uitvoering als het verzamelen van de nodige data, goedkeuringen en doelstellingen.
* Enkele van deze partijen zijn onder andere door-2-door surveyers, gemeentes en bestuursleden, politiediensten, de marketingafdeling van onze klanten, etc

Jouw verantwoordelijkheden
* Je stemt proactief af met de verschillende stakeholders binnen het project
* Je neemt deel aan overlegmomenten tussen de diverse partijen en stakeholders waarbij je de belangen van de verschillende aanwezigen in kaart tracht brengt en tracht te aligneren.
* Je tracht de requirements van de verschillende stakeholders in kaart te brengen.
* Je organiseert op regelmatige basis klankbordgroepen om alle relevante partijen op 1 lijn te krijgen.
* Je fungeert communicatieverantwoordelijke, met name bij sleutelmomenten in het project, en als aanspreekpunt voor de andere teamleden wat de aanpak van verschillende categorieën stakeholders betreft.
* Je maakt verslagen die nadien ook op verschillende media kunnen worden gepost

Jouw profiel
* Relevante eerste werkervaringen maken je kandidatuur overtuigender.
* Je hebt voeling met de telecom technologie en aanleg van nutsleidingen
* Je bent van nature een netwerker, legt uiterst makkelijk contacten en voelt intuïtief aan hoe je relaties onderhoudt en mensen engageert en enthousiasmeert.
* Je hebt affiniteit met het organiseren van events.
* Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden (Frans is een pluspunt).
* Je bent stressbestendig, punctueel, kwaliteitsgericht en stipt.
* Je bent dynamisch, hands-on en ondernemend ingesteld, bent gedreven en hebt zin voor initiatief.

Ons aanbod
* Sterk groeiend en familiaal bedrijf in een internationale omgeving. Wij reageren flexibel op veranderingen én bieden specifieke oplossingen aan voor problemen van klanten.
* Een warme en open werksfeer waarin mensen centraal staan
* Een no-nonsense hands-on omgeving waar je ervaring ten volle wordt benut én je zo het verschil kan maken

For our offices in Zele/Antwerp/Gosselies/Houthalen, we are looking for a Stakeholder Manager for the roll-out of fibre in Belgium for our various customers.

Project
* Many parties are involved in the roll-out of fibre optics. Both in the execution and in collecting the necessary data, approvals and objectives.
* Some of these parties include door-2-door surveyors, municipalities and administrations, police services, our customers' marketing departments, etc.

Your responsibilities
* Proactively coordinating with the various stakeholders within the project
- You participate in consultations between the various parties and stakeholders, where you try to map out and align the interests of the various parties present.
* You try to map out the requirements of the various stakeholders.
* You organise sounding board groups on a regular basis in order to get all relevant parties on the same page.
* You are responsible for communication, especially at key moments in the project, and are the point of contact for other team members regarding the approach to different categories of stakeholders.
* You make reports that can later be posted on various media.

Your profile
* Relevant initial work experience makes your candidature more convincing.
* You are familiar with telecom technology and the installation of utilities
* You are a networker by nature, you make contacts easily and you have an intuitive feeling for how to maintain relationships and how to engage and enthuse people.
* You have an affinity with organising events.
* You have excellent oral and written communication skills (French is a plus).
* You are stress resistant, punctual, quality oriented and punctual.
* You are dynamic, hands-on and enterprising, you are driven and have a sense of initiative.

LA International is a HMG approved ICT Recruitment and Project Solutions Consultancy, operating globally from the largest single site in the UK as an IT Consultancy or as an Employment Business & Agency depending upon the precise nature of the work, for security cleared jobs or non-clearance vacancies, LA International welcome applications from all sections of the community and from people with diverse experience and backgrounds.

Award Winning LA International, winner of the Recruiter Awards for Excellence, Best IT Recruitment Company, Best Public Sector Recruitment Company and overall Gold Award winner, has now secured the most prestigious business award that any business can receive, The Queens Award for Enterprise: International Trade, for the second consecutive period.

Reference: 1606729655

Set up alerts to get notified of new vacancies.