Java developer

DWI Consulting Ltd

Posted on Jun 11, 2021 by DWI Consulting Ltd

Stockholm, Sweden
IT
Immediate Start
Annual Salary
Contract/Project


Java utvecklare erfarenhet i Kubernetes.

Kandidaten som vi letar efter ska arbeta som Back End-utvecklare med API och webbapplikationsprojekt. Den rätta kandidaten måste vara innovativ, detaljerad och njuta av möjligheten att arbeta med ett brett spektrum av projekt. I arbetet kommer det ingå Java-programmeringsspråk, objektorienterade design principer och 12-faktor webbaserad applikationsutveckling. Arbeta med webbtjänster, särskilt REST API: er, Jersey och Jackson.

Kvalifikationer och erfarenheter vi söker:

- Erfarenhet med Servlet-motorer som brygga, Tomcat, JBoss eller NGINX

- integrationstestning med JUnit eller TestNG

- bygg verktyg som Maven, Gradle eller Ant

- Bra kännedom inom med Bash och command line

- Stark förståelse för smidig utvecklingsmetodik

- Erfarenheter av Front End-teknik som JavaScript, TypeScript, React, Angular, Vue, HTML5, CSS3

- Bekant med arbetsflöde och utvecklingsverktyg som JIRA, Confluence, Stash, Github eller Gitflow

- Erfarenhet av att använda Tekton/Jenkins för kontinuerlig integration

- Förståelse för cloud computing-arkitektur (AWS, Google eller Azure)

The candidate we are looking for will work as a Back End developer with API and web application projects. The right candidate must be innovative, detailed and enjoy the opportunity to work on a wide range of projects. The work will include Java programming languages, object-oriented design principles and 12-factor web-based application development. Work with web services, especially REST APIs, Jersey and Jackson.

Qualifications and experiences we are looking for:

Experience with Servlet engines such as jetty, Tomcat, JBoss or NGINX

- integration testing with JUnit or TestNG - build tools like Maven, Gradle or Ant - Good knowledge of Bash and command line - Strong understanding of flexible development methodology

- Experience in Front End technology such as JavaScript, TypeScript, React, Angular, Vue, HTML5, CSS3

- Familiar with workflow and development tools such as JIRA, Confluence, Stash, Github or Gitflow

Experience of using Tekton/Jenkins for continuous integration

- Understanding of cloud computing architecture (AWS, Google or Azure)
Reference: 1225684001

Set up alerts to get notified of new vacancies.

Similar Jobs

Azure Kubernetes Engineer

Stockholm, Sweden

€55 - €60 Hourly

Data Engineer

Stockholm, Sweden

£4.63k - £5.47k Monthly

IT ISS - CMDB Specialist

Stockholm, Sweden

Annual Salary

Azure Kubernetes Engineer

Stockholm, Sweden

€55 - €60 Hourly