This Job Vacancy has Expired!

Project Manager (CRM/Adobe Cloud) - Stockholm - Swedish speaker - 10 m

Octopus Computer Associates

Posted on Dec 20, 2020 by Octopus Computer Associates

Stockholm, Sweden
IT
1 Jan 2020
Annual Salary
Contract/Project


Project Manager (CRM/Adobe Cloud) - Stockholm - Swedish speaker - 10 months+

Blue chip client is looking for a CRM/Adobe Cloud Project Manager

Description: Projektledare med CRM och Adobe Experience Cloud
Vår kund har upphandlat en avancerad marketingautomation-lösning (Adobe Experience Cloud), med målsättning att förbättra och modernisera den digitala kundbearbetningen med hjälp av data- och insiktsdriven kundkommunikation.
Det uppdrag som vi avropar avser att stötta Kundens verksamhet med att ta emot och förädla värdet av plattformsleveranser inom olika affärsområden. Uppdraget avser att bidra till att skapa ökat affärsvärde genom datadriven affärsutveckling i digitala kanaler med syftet att maximera intäkter på ett ansvarsfullt sätt samt förbättra kundupplevelsen i egna kanaler och i samarbete med externa digitala kanaler.
1.1 Beskrivning av rollen och uppdraget/konsultens uppgifter
För rollen som Projektledare med specialisering inom CRM krävs relationsorienterat arbetssätt med förmågan att skapa engagemang liksom att vara drivande med stort ansvar att driva stora projekt kopplat till implementation av Adobe plattformen samt driva arbetet kopplat till nya arbetssätt (tvärfunktionella team). Uppdraget kräver affärsmässighet, mycket strukturellt angreppsätt och att möjligheterna kan konkretiseras till handling.
I arbetsuppgifterna för rollen som Projektledare med specialisering inom CRM ingår bland annat att:
Vara sammankallande i forum kopplade till implementation av nya funktioner från Adobe plattformen
Ansvara för konkretisering av personifierade och omnikanala budskap och kampanjer i digitala kanaler
Driva förändring mot kundcentrering, personifiering och automatisering omnikanalt, missionerar kundperspektivet och CRM internt
Expert och rådgivare för kundutveckling i digitala kanaler
Agera beställare av analyser från CRM Analytiker/Data Scientist/webbanalytiker
Delta och driva utvecklingsprojekt inom kund/CRM vars huvudsyfte är att generera inkrementella sunda intäkter och positionera Vår kund attraktivt på marknaden ur andra icke-kommersiella perspektiv
Initiera händelsestyrda processer/program och triggers till kunder i samarbete med analytiker och säkra genomförandet

Baserat på tidigare erfarenhet så är det mycket viktigt att Projektledaren med specialisering inom CRM:
Har god kunskap kring Adobe Experience Cloud och dess moduler (Adobe Campaign, Adobe Analytics, Adobe Target).
Har god vana av att ha ett analytiskt angreppssätt
Känner till och har förståelse värdeförflyttningar kopplat till kundresan
Har god vana av att jobba och förståelse för kunddata, samt erfarenhet att snabbt sätta sig in i beställarens behov
Är duktig på att identifiera, initiera och konkretisera affärsutvecklingsområden

För att lyckas i denna roll och i detta uppdrag behöver projektledaren med specialisering inom CRM även kunna demonstrera följande färdigheter:
Retoriskt duktig på att framställa affärsutvecklingsmöjligheter samt säkra förståelsen för dem
Engagerad, leverans- och kundfokuserad
Förmåga att situationsanpassa arbete i verksamhet
Förmåga att få skapa tydlighet och fokusera arbetet
Förmåga att hantera och kommunicera frågeställningar på strategisk, taktisk och operativ nivå
Pedagogisk och god förmåga att kommunicera
Stor affärsförståelse, dvs kan omsätta insikter till handling
Analytisk och noggrann
Strukturerad med bra framförhållning
Mycket självgående och gillar att ta ansvar och arbeta i team som ansvarar för helheten
Förmåga att konkretisera tankar, idéer och verksamhetens krav
Handlingskraftig och drivande i sitt uppdrag

Krav på utbildning, kunskaper och erfarenheter Ska-krav (obligatoriska krav) Projektledare med specialisering inom CRM ska ha följande utbildning, kunskaper och erfarenheter:
Projekt- eller verksamheterfarenhet från minst två (2) uppdrag i likvärdig roll inom området CRM
Erfarenhet av att arbeta med prediktiva modeller
Erfarenhet av Adobe (Experience cloud)
Erfarenhet av att arbeta med kundinsikter
Erfarenhet från minst 2 tidigare uppdrag att kravställa mot utveckling
Bör-krav (mervärdeskrav)
Utöver ovanstående bör Projektledaren med specialisering inom CRM för detta uppdrag även uppfylla nedanstående mervärdeskrav.
Erfarenhet av att initiera händelsestyrda processer i Adobe Campaign
Erfarenhet av att kravställa för data inom Adobe Experience Cloud
Erfarenhet från stora affärskritiska utvecklingsprojekt
Erfarenhet av att arbetat med prediktiva modeller mot stora kunddatabaser
Erfarenhet av kundutveckling i digitala kanaler
Erfarenhet av automatiserade omnikanala budskap
Erfarenhet av att internt sprida kunskap kring kundinsikt & analys
Erfarenhet av att sätta upp lämpliga KPI:er kopplat till CRM arbetet
Erfarenhet av att ha drivit förändringsarbete mot kundcentrering inom verksamhet
Erfarenhet från starkt reglerad verksamhet/bransch

Erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella team

Svensktalande med placering i Stockholm önskvärt.

Please send CV for full details and immediate interviews. We are a preferred supplier to the client.
Reference: 1041331827

Set up alerts to get notified of new vacancies.