Go Developer with AWS - Stockholm - Swedish speaker - 6-7 Months+

Octopus Computer Associates

Posted on Nov 22, 2020 by Octopus Computer Associates

Stockholm, Sweden
IT
Immediate Start
Annual Salary
Contract/Project


Go Developer with AWS - Stockholm - Swedish speaker - 6-7 months +

Blue chip client is urgently looking for a Go Developer with AWS.

Description: Language must speak Swedish

Go-developer with AWS

Vår kund kommer att ta över en applikation som används inom Managed IoT Cloud som är utvecklad i programspråket Go. I dagsläget har vi ingen egen personal med den kompetensen. Jag önskar därför få reda på om Ni har den här typen av konsulter, om de är tillgängliga nu eller om x månader. Förutom Go är detta områden man behöver kunskap om:

Go
AWS (EC2, VPC, RDS, Route53)
Docker
Terraform
IoT (MQTT, UDP, CoAP)
RADIUS
gRPC
REST
SQL
Linux
Git

Uppdraget gäller 2 konsulter på ett längre uppdrag, minst 6 månader men kanske 2-3 år.

Please send CV for full details and immediate interviews. We are a preferred supplier to the client.
Reference: 1014028750

Set up alerts to get notified of new vacancies.

Similar Jobs

Salesforce Architect

Stockholm, Sweden

Annual Salary

SAP SuccessFactors EC Consultant

Stockholm, Sweden

Annual Salary