This Job Vacancy has Expired!

Darlithwyr yng Ngholeg Gwyr Abertawe - banc

Posted on Feb 11, 2020 by Gower College Swansea

Swansea, United Kingdom
Education
Immediate Start
£13 - £26 Hourly
Full-Time


Darlithwyr yng Ngholeg Gwyr Abertawe - banc
Reference: OCT
Expiry Date: 23:59, 28 February 2020
Location:
Swansea
Salary: £13,84 - £25.32 Per Hour
Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 dirwnod cau pro-rata ac 8 gwyl pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Duration:
Fixed Term - 1 Year
Attachments:
WelshGenericLecturerJDPS(Jan17)welshversion .doc

Rydym yn ceisio creu banc amrywiol o unigolion profiadol, cymwysedig, uchelgeisiol a brwdfrydig i addysgu nifer o feysydd pwnc, (i fanylebau CBAC). Dylai ymgeiswyr llwyddiannus feddu ar radd berthnasol, meddu ar wybodaeth drylwyr o'u maes pwnc arbenigol ac, yn ddelfrydol, cymhwyster addysgu cydnabyddedig neu fod yn barod i weithio tuag at un.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn datblygu a defnyddio amrywiaeth o strategaethau dysgu, gan gynnwys defnyddio TGD, i sicrhau rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu a chyrraedd targedau cwrs ar gyfer cadw a chyrhaeddiad.

Yn gyfathrebwr hyderus, gyda brwdfrydedd ac ymagwedd arloesol, bydd gennych y gallu i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr i greu amgylchedd dysgu cadarnhaol gan gynnig profiad rhagorol i ddysgwyr. Bydd gennych sgiliau rhagorol o ran datrys problemau a threfnu, a byddwch yn mabwysiadu ymagwedd hyblyg tuag at batrymau gwaith yn ystod y dydd a'r nos.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â sgiliau Cymraeg.

Gyfradd fesul awr: £13.84 - £25.32 yr awr (dependant on qualifications and experience)
Pwrpas y 'banc' fydd cadw ceisiadau llwyddiannus i'w defnyddio ar sail ad hoc.

Oriau ad hoc

Dros dro tan fis un blwyddyn

Nodwch ar frig eich datganiad ategol, pa feysydd pwnc yr hoffech gael eich ystyried ar eu cyfer.

Technoleg Gwybodeath a Chyfathrebu (TGCh)/ Cyfrifiadureg

ICT/
Computer Science

Cyfrifeg

Accountancy

Darlithwyr Trydanol (gyda phrofiad o waith 18fed Argraffiad)

Electrical Lecturers (with experience of 18th Edition work)

Busnes

Business

Sgiliau Byw yn Annibynnol (SBA)

Independent Living Skills (ILS)

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

I wneud cais am y rhol hon, cliciwch y botwm Gwneud Cais isod.

Reference: 842140300

Set up alerts to get notified of new vacancies.