This Job Vacancy has Expired!

Java Developer - Solna, Sweden - Swedish speaking

Posted on Dec 2, 2019 by Octopus Computer Associates

Solna, Stockholms län, Sweden
IT
Immediate Start
Annual Salary
Contract/Project

Java Developer - Solna, Sweden - Swedish speaking

(Java Programmer, Java, J2EE, Java EE)

One of our Blue Chip Clients is urgently looking for a Java Developer.

Please find some details below:

Description:

Ska-krav konsult 3

Konsulten ska ha kompetens nivå 4 inom området Systemutveckl-ing enligt Ramavtalets konsultklassificering.

Minst tio (10) års dokumenterad erfarenhet av utveckling i Java. Er-farenheten ska ha erhållits under de senaste tolv (12) åren.

Minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av utveckling i Java EE. Erfarenheten ska ha erhållits under de senaste sju (7) åren.

Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av utveckling i Spring Framework. Erfarenheten ska ha erhållits under de senaste fem (5) åren.

Minst ett (1) års dokumenterad erfarenhet av utveckling i C++. Er-farenheten ska ha erhållits under de senaste tre (3) åren.

Minst ett (1) års dokumenterad erfarenhet av utveckling i Angular JS. Erfarenheten ska ha erhållits under de senaste tre (3) åren.

Minst ett (1) års dokumenterad erfarenhet av utveckling i NodeJS. Erfarenheten ska ha erhållits under de senaste tre (3) åren.

Minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av Oracle eller MySQL databaser. Erfarenheten ska ha erhållits under de senaste sju (7) åren.

Minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av Maven, Liquibase och Jenkins. Erfarenheten ska ha erhållits under de senaste fem (5) åren.

Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av arbete med verktyget Git. Erfarenheten ska ha erhållits under de senaste fem (5) åren.

Minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av utveckling i JBoss EAP. Erfarenheten ska ha erhållits under de senaste tre (3) åren.

Minst ett (1) års dokumenterad erfarenhet av JMS. Erfarenheten ska ha erhållits under de senaste tre (3) åren.

Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av JPA. Erfarenheten ska ha erhållits under de senaste fem (5) åren.

Konsulten ska ha mist tre (3) års dokumenterad erfarenhet av agilt utvecklingsarbete. Ett (1) genomfört uppdrag som genomförts via agilt arbetssätt under de senaste tre (3) åren ska beskrivas med av-seende på typ av uppdrag, tidsperiod, uppdragsgivare och konsul-tens roll.

Bör-krav konsult 3

Erfarenhet av brottmålsprocessen.

Erfarenhet av kravhantering kravinsamling/-analys och lösningsar-kitektur Erfarenhet av testautomatisering Tidigare erfarenhet av arbete på myndighet.

Erfarenhet av komplexa systemutvecklingsuppdrag med ett stort an-tal integrationer mellan verksamhetens olika system men också mel-LAN externa myndigheter och/eller företag

Please send CV for full details and immediate interviews. We are a preferred supplier to the client.

Reference: 804175970

Set up alerts to get notified of new vacancies.