This Job Vacancy has Expired!

SAP MM Consultant - Enköping, Sweden - Swedish speaking

Posted on Dec 2, 2019 by Octopus Computer Associates

Uppsala, Uppsala län, Sweden
IT
Immediate Start
Annual Salary
Contract/Project

SAP MM Consultant - Enköping, Sweden - Swedish speaking

(SAP MM)

One of our Blue Chip Clients is urgently looking for a SAP MM Consultant.

Please find some details below:

Description:

Konsulten kommer agera konsultativ till Systemförvaltningen internt, övriga Klient samt andra externa aktörer i beredningen och lösningen av tilläggsärenden samt komplicerade incidenter. Även i detta arbete förväntas konsulten kompetens höja Klient personal genom att involvera dem i arbetet. För att lösa uppgiften krävs stort mått av eget ansvar samt tydlig drivkraft, och social kompetens.

Arbetet att agera lösningsarkitekt/specialist inom hela logistikområdet vilket bland annat innebär kvalitetssäkring av kollegors design/lösningsförslag. Delta i designbeslutsgruppen samt arkitektforum för att ur ett helikopterperspektiv inom logistikområdet, samt angränsande moduler kunna avgöra om föreslagna lösningar ska genomföras eller inte. Samt med detaljkunskap inom logistikområdet kunna bedöma om lösningsförslaget har rätt design samt målbild. Det är också viktigt att kunna bedöma vad de olika lösningsförslagen har för påverkan på logistiska delen av DFPS lösningen.

Arbetet innebär även att inom SAP skapa design/lösningsförslag, konfigurering, tester, kvalitetssäkring, framtagande av lösnings- och systemdokumentation och koordinering och samarbete med närliggande områden.

Arbetar främst hos förvaltnings-/utförarorganisation men även i linjeverksamheten enligt gällande rutiner och processer.

Exempel på arbetsuppgifter och metoder:

Lösningsarkitekt/specialist inom DFPS samt övrig logistik.

Delta i DBG samt lösningsspecialistforum, samt ARKM.

Validering/kvalitetssäkring av lösningsförslag.

Ärendehantering i andra och tredje linjens support: lösningsförslag, konfigurering/programmering/migrering, tester, kvalitetssäkring.

Framtagande av lösnings- och systemdokumentation.

Slutanvändarstöd: rådgivning, handledning, utbildning och instruktioner.

Problem/incident/Change enligt ITIL.

Stödja övrig supportpersonal i rollen som områdesexpert, då de har komplexa frågeställningar, eller behöver hjälp av andra anledningar.

Krav ID Krav

1 Konsulten ska ha kompetens och arbetserfarenhet som motsvarar 12+ års erfarenhet av SAP konfiguration.

2 Offererad konsult ska ha minst åtta (8) års sammanlagd arbetserfarenhet som supportspecialist*

inom:

? Material Management (MM)

? MRP, Lagerpåfyllnad

? Transport GTS

? Tullhantering/Export

3 Offererad konsult ska ha minst fem (5) års sammanlagd arbetserfarenhet av systemförvaltning enligt ITIL.

4 Offererad konsulten ska behärska det svenska och engelska språket flytande både i tal och skrift

Please send CV for full details and immediate interviews. We are a preferred supplier to the client.

Reference: 802859421

Set up alerts to get notified of new vacancies.